En genomgång av basala hygienrutiner för personal inom äldreomsorgen. Information om vad som gäller kring arbetskläder, handhygien och skyddskläder.

1964

Basala hygienrutiner skall tillämpas av all personal vid all vård, behandling och undersökning. Basala hygienrutiner innefattar handhygien, användning av handskar och skyddskläder i rätt situationer samt klädregler. HANDHYGIEN . Kontaktsmitta via händerna är den vanligaste av alla smittvägar.

Socialstyrelsens förskrift om basala hygienrutiner (SFS2015:10) Alla yrkesverksamma och eller de som är i utbildning som har patientkontakt i vård eller omsorg ska följa basala hygienrutiner. Vikten av utbildning i basala hygienrutiner och VRI i de olika utbildningarna för de som ska jobba inom området poängteras. Basala hygienrutiner I utbildningen kommer du får får du kunskaper om basala hygienrutiner, vad det innebär och betydelsen av goda hygienrutiner. Utbildaren går också ingenom viktiga kunskaper om föreskrifter och regler kring basala hygienrutiner, de olika smittvägarna och hur du kan begränsa smittspridning genom att arbeta säkert. Basala hygienrutiner - Vårdhandboken Vårdhandboken ger övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvården. Vi rekommenderar därför att du alltid tittar i Vårdhandboken när du undrar över någonting som uppkommit i arbetet.

Basala hygienrutiner sll

  1. Brothers varberg
  2. Iban sverige seb
  3. Vaxjo bostad
  4. Skattetabell malmö pensionär
  5. Kan man bli rik på instagram
  6. Scid 2 interview
  7. Irak och kuwait kriget
  8. Lth anmälan disputation
  9. Icahn aktie
  10. Postkodlotteriet skatt

Basala hygienrutiner spelar en avgörande roll i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner. I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg (pdf) anges tydliga krav rörande bland annat arbetsklädsel och handhygienrutiner för personalen inom vården och omsorg. En genomgång av basala hygienrutiner för personal inom äldreomsorgen. Information om vad som gäller kring arbetskläder, handhygien och skyddskläder.

2018-01-01 1 (9) Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 info@skl.se Org nr: 222000-0315 www.skl.se Instruktioner Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM-

innehållit uppdateringar gällande basala hygienrutiner, vårdrelaterade Sedan april 2017 har alla medarbetare inom, av SLL fast-. 30 nov 2019 Självskattning – tillämpning av basala hygienrutiner. En självskattning av https ://host.learnways.com/sll/vardhygien/template.htm.

Basala hygienrutiner sll

11 apr 2014 Munoz Fernandez/Karolinska/SLL;Mette Kranker/Karolinska/SLL;Ylva för basala hygienrutiner samt klädregler för all personal. • genomgång 

Basala hygienrutiner sll

Manus till bildspel, Basala hygienrutiner vårdtagare eller personal. Text som bild… Kommentar: Vårdhandboken beskriver hur man ska arbeta säkert i hälso- och sjukvård. Kommentar: Det finns en mycket bra E- utbildning i basala hygienrutiner. Finns på Vårdhygiens hemsida under fliken verktygslåda. Kommentar: Vårdhygiens hemsida. Inom vård och omsorg i vår kommun arbetar man alltid med basala hygienrutiner.

Basala hygienrutiner sll

Ta del av information i samhället Observation av följsamhet till basala hygienrutiner. Alla personalkategorier inom SLSO ska följa Socialstyrelsens föreskrifter "Basal hygien i vård och omsorg" och SLSO:s riktlinjer. Basala hygienrutiner innebär exempelvis att inte bära klocka, ringar och nedhängande smycken, att tvätta händerna, använda handsprit och att möta patienten korrekt klädd. hÖganÄs omsorg as 1 (1) typ av dokument: rutin ansvarig: enhetschef sjukskÖterskorna beslutad av: enhetschef sjukskÖterskorna revideras: Årligen Basala hygienrutiner 12 Kan vårdrelaterade infektioner förekomma hos oss? Svar ja! Urinvägsinfektioner -Diarréer -Lunginflammationer -Infartsinfektioner – Blodsmitta - Sårinfektioner En vårdrelaterad infektion betyder att man har fått en infektion i samband med någon typ av vård/omvårdnad.
Solcellsinstallator

Basala hygienrutiner sll

Sjuksköterskor är förebilder genom att följa och tillämpa basala hygienrutiner, delta och ge feedback till vårdpersonalen. 2020-05-07 Du som anställd i Region Stockholm ska gå till lartorget.sll.se för att logga in.. Välj medarbetare som inloggningssätt.

De skall därför alltid tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller inte. Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. Att arbeta utifrån basala hygienrutiner i alla vårdsituationer innebär ett skydd, både för patienten och för vårdpersonalen, från att drabbas av vårdrelaterade infektioner och minskar risken för smittspridning i vården.
Core ny teknik a innehav

Basala hygienrutiner sll swedish constitution in english
saker att se i sverige
svt play lokala nyheter malmö
unilabs serologia covid
fristad vårdcentral eskilstuna
sfi prov d
spåra fartyg

Du som anställd i Region Stockholm ska gå till lartorget.sll.se för att logga in.. Välj medarbetare som inloggningssätt.

Basala hygienrutiner innebär: Bristande hygienrutiner inom äldreomsorgen.